Dominika Dudek

Dominika Dudek

prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. med. Dominika Dudek, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wiceprezes PTP, członek Rady Naukowej IPiN. Od 2013 r. Redaktor Naczelny czasopisma Psychiatria Polska. Autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych, redaktorka i współautorka kilkunastu książek o tematyce psychiatrycznej, zwłaszcza poświęconej zaburzeniom afektywnym.

Artur Antoniewicz

Artur Antoniewicz

dr hab. n. med.

Rocznik 1965. Nieodmiennie zafascynowany pięknem urologii od czasu ukończenia studiów (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 1989. Całkowicie oddany pracy na polu urologi. Wieloletni ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Centrum Uronefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Wieloletni szef europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii (EBU). Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology, Societe Internationale d’Urology i in. Wyszkolony w szerokim zakresie chirurgii urologicznej w tym operacji o najwyższym stopniu trudności – złożonych zabiegów rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji czopa nowotworowego raka nerki wrastającego do układu żylnego. Posiada duże doświadczenie chirurgiczne na które składa się ponad 6 tys. operacji i zabiegów w urologii. Szczególnie zainteresowany endourologią, laparoskopią i technikami minimalnie inwazyjnymi, niestrudzony popularyzator technik videochirurgii. Urolog aktywny na polu dydaktyki, kierownik specjalizacji kilkunastu lekarzy; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, rozdziałów książkowych oraz podręczników; wieloletni konsultant-urolog w Instytucie Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2016 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii aktywnie działający na rzecz przywrócenia urologii należnego jej miejsca w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Michał Lew-Starowicz

Michał Lew-Starowicz

dr hab. n. med.

Lekarz psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta. Kierownik oddziału diagnostyczno-terapeutycznego specjalizującego się we wczesnej interwencji i leczeniu pierwszych epizodów psychozy oraz zapobieganiu nawrotom, pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań Naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, zaangażowany w projekty badawcze dotyczące m.in. dysfunkcji seksualnych towarzyszących chorobom przewlekłym oraz neuronalnych mechanizmów regulujących zachowania seksualne.

Jerzy Samochowiec

Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. n. med.

Profesor nauk medycznych od 2004 r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie.
Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii. Jest promotorem 16 ukończonych prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji w Katedrze Psychiatrii PUM. Opublikował przeszło 300 prac oryginalnych, poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jego wskaźnik Hirscha wynosi 26, liczba cytowani 1800, publikacje jego maja współczynnik oddziaływania IF=230. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania, Psychiatria po Dyplomie i innych. Od 2009r. jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2009 - 2013 był w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA).
W latach 2014-2019 jest w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association).
Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020.
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Żonaty, 2 dzieci. Hobby: narty, piłka nożna, tango, poznawanie świata.

Joanna Rymaszewska

Joanna Rymaszewska

prof. dr hab. n. med.

Posiada następujące stopnie i tytuły naukowe: II° specjalizacji z psychiatri, stopień doktora nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji naukowych oraz książek, w tym pierwszego polskojęzycznego podręcznika z zakresu psychiatrii konsultacyjnej. Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu. Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor zwyczajny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu. Profesor nadzwyczajny, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Konsultant psychiatra szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Specjalista psychiatra, POLIMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska we Wrocławiu.

Hanna Karakuła-Juchnowicz

Hanna Karakuła-Juchnowicz

dr hab. n. med.

Specjalista psychiatra, specialista psychiatrii środowiskowej. Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry.

Artur Mamcarz

Artur Mamcarz

prof. dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog.
Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM
Prodziekan II WL WUM.

Jacek Dubiel

Jacek Dubiel

prof. dr hab. n. med.

Kardiolog, nauczyciel akademicki, wieloletni szef II Kliniki Kardiologii Collegium Medicum.

Sławomir Murawiec

Sławomir Murawiec

dr n. med.

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria” (Viamedica). Autor prac na temat psychologicznych i psychodynamicznych aspektów działanie leków psychotropowych oraz neuropsychoanalizy. Współautor książki (wraz z C. Żechowskim) „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) i „Depresja 2016” i „Depresja 2017”. (wraz z P. Wierzbińskim).

Dominik Strzelecki

Dominik Strzelecki

dr hab. n. med.

Psychiatra. Kierownik Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Tomasz Paszkowski

Tomasz Paszkowski

prof. zw. dr hab. n.med.

Miejsce pracy: III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany jest z Jednostką macierzystej Uczelni (obecna nazwa to III Katedra i Klinika Ginekologii), którą kieruje od roku 2002. W roku 1992 pracował w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast. W latach 1995-6 jako stypendysta Komisji Fulbrighta pracował w Harvard Medical School w Bostonie. Jest autorem ponad 570 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował w wielu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił ponad 100 wykładów na zaproszenie organizatorów krajowych i międzynarodowych kongresów/sympozjów. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Agata Szulc

Agata Szulc

prof. dr hab. n. med.

Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, obecnie od 20013 roku – kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Autorka licznych publikacji naukowych. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zastosowanie nowoczesnych metod neuroobrazownia może mieć w przyszłości relane praktyczne znaczenie w diagnostyce, prognozowaniu wyników leczenia (np. Lekami przeciwpsychotycznymi), a także w rozpoznawaniu osob podatnych na zachorowanie na psychozę. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Filip Rybakowski

Filip Rybakowski

prof. dr hab. n. med.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną dotyczącą cech temperamentu i czynników genetycznych w jadłowstręcie psychicznym obronił w roku 2008. Specjalizację w zakresie psychiatrii zdobył w roku 2004, a tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskał 3 lata później. Od roku 2010 do 2016 kierował Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jednocześnie w latach 2011-2016 pełnił funkcję Kierownika Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, które piastował do roku 2017. W 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora i w tym samym roku objął stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest autorem około stu publikacji dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych. Tłumaczył na język polski literaturę piękną oraz książki popularnonaukowe, m.in.: "Świat nawiedzany przez demony", "American mania - ciągle więcej, ale nigdy dość"; oraz "Niespokojny umysł". Prywatnie: mąż i ojciec czwórki dzieci. Czas wolny dzieli pomiędzy rodzinę i sporty wytrzymałościowe– biegi długodystansowe oraz triathlon.

Piotr Gałecki

Piotr Gałecki

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk od wielu lat.
Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych oraz wielu książek, których tematyka łączy ze sobą zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.
Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej, cieszącego się zainteresowaniem psychiatrów, seksuologów, psychologów oraz prawników.
Z racji obowiązków zawodowych, ale i z powodu osobistych przekonań, szczególnie zainteresowany jest szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych.
W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca nowatorskiej, „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby, o której można bez zbytniej przesady powiedzieć, że jest „przeziębieniem” współczesnego świata.

Tomasz Sobów

Tomasz Sobów

prof. dr hab. n. med.

Specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, zwłaszcza w zakresie psychogeriatrii oraz otępień; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej. Autor ponad 150 doniesień naukowych, w tym ponad 80 indeksowanych w bazie Pubmed (indeks Hirscha=17). Badacz w licznych badaniach klinicznych z
zakresu otępień, depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Fan Kate Bush i Radiohead, Jheronimusa Boscha i Michelangelo Lodovico Buonarottiego Simoniego oraz literatury francuskiej. Nieustraszony tropiciel gwałtów na bierniku.

Marta Makara-Studzińska

Marta Makara-Studzińska

prof. dr hab. n. med.

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista Zdrowia Publicznego. Certyfikowny superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego. Autorka ponad 200 publikacji z dziedziny psychologii klinicznej, psychoterapii, psychiatrii i zdrowia publicznego.

Iwona Nawara

Iwona Nawara

mgr

Psycholog kliniczny, psychoonkolog, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Unicorn.

Grażyna Rydzewska

Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA.

Krystyna Zdziechowska

Krystyna Zdziechowska

lek. med.

Specjalista II stopnia - anestezjologia i intensywna terapia.