• Zaburzenia psychiczne
  współistniejące z chorobami
  somatycznymi

 • Pod kierownictwem naukowym:
  Pani Profesor dr hab. Dominiki Dudek

  Patronat nad warsztatami objęła:
  Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium
  Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dominika Dudek

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na niezwykły Kongres Psychiatrii Nieoczywistej, który pierwszy raz organizujemy w tym roku w Warszawie.

U wielu, jak nie większości naszych pacjentów pojawiają się problemy na styku zdrowia somatycznego i zdrowia psychicznego i dotyczy to wszystkich możliwych specjalizacji. Psyche i soma te dwie przenikające się sfery istotnie wpływają na proces leczenia chorych. Nie istnieją jedna bez drugiej, dlatego podjęliśmy wyzwanie by zmierzyć się z trudnymi tematami interdyscyplinarnej, holistycznej medycyny.

Kongres Psychiatrii Nieoczywistej tworzą wybitni specjaliści psychiatrii, kardiologii, urologii, ginekologii, gastrologii i wielu innych ważnych dziedzin medycyny. Nasze sesje oparte są w przeważającej mierze o prezentacje trudnych, ale jakże ciekawych przypadków klinicznych i będą stanowiły dialog między specjalistami różnych dziedzin medycyny. Będą obfitowały w dyskusje, ciekawe wykłady i sesje plenarne. W tym roku podejmiemy tematy związane z niepłodnością, ryzykiem sercowo-naczyniowym, bólem przewlekłym i bólem psychogennym, otyłością czy zespołem jelita wrażliwego, a także depresją, lękiem, bezsennością, choroba dwubiegunowa i schizofrenią. Dotkniemy także problemów pacjentów onkologicznych. A to tylko niektóre z tematów jakie poruszymy.

Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na tegoroczny nasz Kongres. Do zobaczenia,

Prof. dr hab. Dominika Dudek

Do następnego Kongresu Psychiatrii Nieoczywistej zostało:

Warszawa, 24-25 maja 2019 r.

0Tygodni0Dni0Godzin0Minut0Sekund

Warto wziąć udział w Kongresie:

 • Kongres skierowany jest do lekarzy praktyków różnych specjalizacji:

  psychiatrów, kardiologów, urologów, gastrologów, anestezjologów i innych, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z zagadnieniami i trudnościami związanymi ze sferą psychiczną swoich pacjentów.

 • Gwarantujemy praktyczne, wielowątkowe podejście do prezentowanych zagadnień

  z dziedziny psychiatrii, kardiologii, urologii, bólu, gastrologii, ginekologii i innych. Sesje prowadzą wspólnie specjaliści z powyższych dziedzin medycyny, dzieląc się swoimi doświadczeniami, problemami i trudnościami w leczeniu chorych „nieoczywistych” – chorych, u których zaburzenia psychiczne współistnieją z chorobami somatycznymi.

 • Formuła Kongresu jest bardzo praktyczna

  oparta o przypadki z gabinetów i bogatej praktyki klinicznej zaproszonych wykładowców.

 • Gwarantujemy interdyscyplinarne dyskusje

  szukanie rozwiązań w konkretnych jednostkach klinicznych, bardzo przydatne.

 • W ramach sesji „Trudnych przypadków”

  omówione zostaną przypadki kliniczne z pogranicza psychiatrii, które stanowić będą doskonały materiał do dyskusji i nauki dla innych uczestników Kongresu.

Program

Wykłady, warsztaty, seminaria, dyskusje, sesje interdyscyplinarne, sesje plenerowe i więcej.

Wykładowcy

Sesje prowadzą wspólnie specjaliści psychiatrii, kardiologii, urologii, bólu, gastrologii, ginekologii i innych dziedzin medycyny.

Rejestracja

Opłata rejestracyjna zawiera m.in. udział w sesjach naukowych, materiały kongresowe, wyżywienie, certyfikat uczestnictwa.

Miejsce

Polonia Palace to nowoczesny hotel z ponad 100-letnimi tradycjami mieszczący się w centrum Warszawy.

Wszystko o Kongresie: